2-factor authenticatie: het downloaden van de authenticator app