Verwijderen mutatieformulier die als concept is opgeslagen